dimarts, 20 de desembre de 2011

Per a tots vosaltres...


M'agradaria guarnir, aquests dies, un arbre molt especial i penjar-hi, en lloc de regals, els noms de tots els meus amics.


Els de prop i els de més lluny.

Els de sempre i els que tinc ara.

Els que veig cada dia i els que trobo molt de tant en tant.

Aquells que sempre recordo i els que sovint oblido.

Els constants i els inconstants.

Els de les hores alegres i els de les hores difícils.

Els que sense voler vaig ferir i els que sense voler em van ferir.

Aquells a qui conec profundament i aquells a qui només conec per la seva aparença.

Els qui em deuen alguna cosa i aquells a qui dec molt.

Els amics humils i els amics importants.

Per això us anomeno a tots, a tots els amics que han passat per la meva vida.

Els que rebreu aquest missatge i els que no el rebran.

Un arbre d'arrels profundes, perquè els vostres noms no es puguin arrencar mai.

Un arbre que, en florir l'any vinent, ens porti il•lusió, salut, amor i pau.

Tant de bo ens poguéssim retrobar per a compartir els millors desitjos d'esperança, donant una mica de felicitat a aquells que ho han perdut tot.


------------------------------------------------


Me gustaria adornar, estos días, un árbol muy especial y colgar, en lugar de regalos, los nombres de todos mis amigos.
 
Los cercanos y los mas lejanos.
 
Los de siempre y los que tengo ahora.
 
Los que veo cada día y los que me encuentro de vez en cuando.
 
Aquellos que siempre recuerdo y los que frecuentemente olvido.
 
Los constantes y los inconstantes.
 
Los de las horas alegres y los de las horas difíciles.
 
Los que sin querer herí y los que sin querer me hirieron.
 
Aquellos que conozco profundamente y los que conozco sólo por su apariencia.
 
Los que me deben algo y aquellos a quienes debo mucho.
 
Los amigos humildes y los amigos importantes.
 
Por eso os nombro a todos, a todos los amigos que han pasado por mi vida.
 
Los que recibirán este mensaje y los que no lo recibirán.
 
Un árbol de raíces profundas, para que vuestros nombres no puedan arrancarse nunca.
 
Un árbol que, cuando florezca el próximo año, nos traiga ilusión, salud, amor y paz.
 
Ojalá nos pudiéramos reencontrar para compartir los mejores deseos de esperanza, dando un poco de felicidad a los que lo han perdido todo.